Muziekles bij jou thuis

Tarieven & Voorwaarden

• 5 lessen, elk 45 minuten: € 140,= incl.  BTW, geldig: 3 maanden
• 10 lessen, elk 45 minuten: € 260,= incl. BTW, geldig: 6 maanden   (meest gekozen)
• 5 lessen, elk 60 minuten: € 180,= incl. BTW, geldig: 3 maanden
• 10 lessen, elk 60 minuten: € 340,= incl. BTW, geldig: 6 maanden

Lessen en lestijden

De lestijd en lesduur wordt in overleg tussen jou en mij (Edwin Landman) vastgesteld. Je kunt op eigen verzoek alleen van lestijd veranderen als dat organisatorisch mogelijk is. In september worden steeds opnieuw de lesdagen en -tijden bepaald in overleg met de leerling. De lessen worden om de week gegeven.

Tijdens de vakanties en vrije dagen wordt er in principe geen les gegeven. De gewone korte vakanties beïnvloeden de geldigheid van de strippenkaart niet. De zomervakantie echter wordt niet meegerekend bij de geldigheid van de aangeschafte strippenkaart. 

De lessen op de strippenkaart zijn niet overdraagbaar op andere personen.

Vakantie

Vakantie Data
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020

Ziek of afwezig

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, wordt deze wel als les afgestreept op de strippenkaart, echter indien men minimaal 24 uur voor de afgesproken lestijd laat weten dat men verhinderd is, dan wordt de gemiste les niet afgestreept.

Verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen reden tot restitutie van de vooruitbetaalde en afgesproken lessen van de strippenkaart. Ook de geldigheid van de strippenkaart blijft hetzelfde.

Betaling

De lessen moeten bij vooruitbetaling volledig worden voldaan via bank of giro na ontvangst factuur.